Generalforsamling 2017

Torsdag den 23. marts 2017  afholdte vi generalforsamling i Riisgaard Sportsrideklub. Der mødte 21 personer op.

Vor formand Trine Skovlund Jørgensen aflagde beretning, hvor hun bl.a. var inde på vor fantastiske Sct. Hans aften med det største deltagerantal nogensinde til et arrangement i klubbens regi. Desuden var hun også  forbi  den både sportslige og økonomiske vellykkede distriktsstævne, vi havde i august samt de flotte resultater Ann Catrhin og Jens havde ved PL i Rio. Alt i alt har 2016 været et rigtig godt år for RISK.

Klubben har økonomisk haft en godt resultat i 2016. Årsregnskabet udviser et overskud på 11.849 kr., og klubbens egenkapital er nu på 52.612 kr.

Kontingentet blev uændret sat til 300 kr. pr. år for aktive og 150 kr. for passive medlemmer.

Efter mange års indsats i bestyrelsen for RISK fratrådte Anette Knudsen og Kathrine Østergaard Koch. En stor tak til dem!

Der var meget stor interesse for at komme ind i bestyrelsen og efter kampvalg blev Mette Sørensen og Tanja Berg valgt. Som suppleanter blev valgt Gitte Weber og Kristina Scherrebeck-Boisen.

Stævneudvalget bestående af Lone Frederiksen, Charlotte Dall, Nina og Bitten Broders samt Mette Klose Nielsen fremlagde status for vort kommende distriktsstævne den 12. til den 14. maj. Det tegner rigtig godt, og medlemmerne opfordres til at skrive sig på listen for hjælpere, der er sat op i stalden.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Trine Skovlund Jørgensen som formand, Mette Sørensen som næstformand, Tanja Berg som sekretær, Lars Daugaard-Hansen som kasserer. Gitte Weber og Tanja Berg blev valgt som distriktsrepræsentanter. Kristina Scherrebeck-Boisen og Gitte Weber blev valgt som webmaster for vor hjemmeside.